LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Từ khi thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2002 (theo quyết định số 653/QĐ-SGDĐT-TC) của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Khánh Hòa) đến nay:

 

  Họ và tên: Đồng Văn Năm

  Năm sinh: 06/10/1966

  Chức vụ: Hiệu trưởng, bí thư chi bộ

  Trình độ đào tạo: Đại học

  Số điện thoại: 01685043408

 

   

  Họ và tên: Phan Trọng Trường

  Năm sinh: 11/06/1961

  Chức vụ: Phó hiệu trưởng, phó bí thư chi bộ

  Trình độ đào tạo: Đại học

  Số điện thoại: 0918888284