Thiên nhiên quanh ta có biết bao nhiêu điều kì lạ, lí thú. Nếu để ý quan sát, bạn sẽ phát hiện ra điều đó. Sau đây là một vài hình ảnh trong Bộ sưu ...